HISTORIE

HISTORIE

Beschrijving Hervormde Kerk Herv. Kerk; Laat-gotische dorpskerk met eenbeukig, driezijdig gesloten koor uit de eerste helft der 15e eeuw, overdekt door een tongewelf, waarvan de muurstijlen rusten op gebeeldhouwde kraagstenen. Driebeukig, door kruisribgewelven gebeeldhouwde kraagstenen overkluisd, pseudobasilicaal schip, tweede helft 15e eeuw, op pijlers. Driezijdig gesloten, uitgebouwde kapel aan de oostzijde der zuiderzijbeuk. De zijbeuken zijn te weerszijden van de toren doorgetrokken. De kerk is uitwendig beklampt in de 19e eeuw. Tot de inventaris behoren een doophek, 17e eeuw, een lezenaar aan de preekstoel, 17e eeuw, een koperen doopbekkenhouder, omstreeks 1700, twee psalmbordjes, 17e eeuw. Laat-gotische koperen kroon. Op een galerij met Toscaanse zuiltjes een orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1842 gemaakt door C.F.A. Naber. In 1986 gerestaureerd door fa. Pels en Van Leeuwen.

terug