WINTERPROGRAMMA WINTERPROGRAMMA

Winterwerk Hervormde Gemeente Rumpt 2016 - 2017
 
Kerkdiensten
Het hart van het gemeenteleven. Hier komen we als gemeente samen om God te eren en als gelovigen gevoed en geïnspireerd te worden.
Als kerkenraad bezinnen we ons op de verkondiging en op de liturgie.
Naast de gewone erediensten op zondagen en de kerkelijke feestdagen, nogmaals: het hart van het gemeenteleven, zijn er  elk jaar een aantal bijzondere diensten: kerstavondviering, nieuwjaarsdag en de tentviering.
 
Leren
We willen als gemeente ook leren: over de Bijbel, over het geloof, over het leven. Dat willen we op verschillende manieren en in verschillende manieren doen. Het hangt ook af van de mogelijkheden van de gemeenteleden om deel te nemen. In een kleine gemeente kunnen we niet alles. We doen liever een aantal dingen heel bewust en inhoudelijk goed gevormd.
 
Afhankelijk van de belangstelling, zijn er mogelijkheden voor:
 
Bijbelkring
Met elkaar een Bijbelboek bestuderen.
 
Gesprekskring
Met een groep mensen spreken over manieren van leven en levensvragen aan de hand van eigen ervaringen.
 
Boekenkring
Voorstel: De laatste patiënt van Mirjam van der Vegt, Judas van Amos Oz en Winter in Gloster Huis van Vonne van der Meer.

Filmavonden
Voorstel: Dead man walking, Des dieux et des Hommes, Le fils de l’ autre en The broken circle breakdown. Met elkaar kijken en vervolgens spreken over de inhoud en waar dat ons leven raakt.
 
Christelijke dogmatiek
In Leerdam wordt de Christelijke Dogmatiek van Van de Brink en Van der Kooi bestudeerd. Belangstellenden kunnen daaraan deelnemen.
 
Poëzie-avond
Een avond gedichten lezen en bespreken. Met poëzie kun je uitdrukken wat soms met een gewone tekst niet makkelijk gaat.
 
Vrouwengesprekskring
Met een groep vrouwen, geloofsvragen, levensvragen en… bespreken om elkaar te versterken in het geloof.
 
Alphacursus
We vervolgen de Alphacursus van vorig jaar. Er is wel de mogelijkheid voor anderen om in te schuiven bij de groep.
 
Activiteiten voor de jeugd
In onze gemeente worden de volgende activiteiten georganiseerd voor de jeugd.
Catechisatie Met de kinderen lezen we de Bijbel en spreken over het geloof vormgeven in het leven.
 
Belijdeniscatechisatie
 
Jongere en oudere gemeenteleden die zich willen voorbereiden op het doen van belijdenis bespreken de vragen van geloof, gebod en gebed aan de hand van Bijbelgedeelten en eigen vragen.

Bijbelclub 
Vanaf september tot Pasen wordt er wekelijks de bijbelclub gehouden. De bijbelclub staat open voor alle kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Tijdens de bijbelclub wordt een verhaal verteld, er wordt gezongen, gebeden en (re-)creatieve activiteiten gedaan.
 
Jongerenavond
Maandelijks worden er jongerenavond gehouden op vrijdagavond.
 
Vakantiebijbelclub 
Op de zaterdag voor de herfstvakantie wordt de vakantiebijbelclub georganiseerd door de leidsters
van de kindernevendienst en de bijbelclub, ondersteunt door andere vrijwilligers voor de jeugd, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
 
Jongerenavond 
In diezelfde laatste week van de zomervakantie wordt er een avond voor de jongeren van de gemeente georganiseerd. Ook daar is het een combinatie van met elkaar spreken over geloof, een activiteit en eten bij een kampvuur.
 
Kinderkerstfeest 
Ieder jaar wordt er voor de kinderen in de leeftijd tot 12 jaar een kerstfeest in de kerk gehouden. Informatie over deze dienst wordt begin december bekend gemaakt.
 
Jeugddiensten bezoeken
Samen met ouders en de jongeren bezoeken van jeugddiensten in de omgeving.
 
Samen met Youth for Christ onderzoeken we hoe we het jeugdwerk in de gemeente opnieuw kunnen doordenken en hoe we het passend bij onze gemeente kunnen vormgeven.

 
 

terug