BEGRAAFPLAATS BEGRAAFPLAATS

Per 19 juli 2007 is in opdracht van onze gemeente de Stichting Nederlands Hervormde Begraafplaats Rumpt opgericht en is de begraafplaats in die stichting ondergebracht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nummer 11069863.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door personen die betrokken zijn bij de gemeente en bestaat uit Gerhard Guliker (voorzitter), Janny Vroege (secretaris) en Wim Heijting (penningmeester). Korne Verbeek is beheerder van de begraafplaats, Kethy den Drijver is administrateur. De beheerder en administrateur leggen verantwoording af aan het bestuur van de stichting. Jaarlijks legt de stichting rekening en verantwoording af over het gevoerde beheer aan de kerkenraad. Is het batige saldo meer dan het vastgestelde werkkapitaal dan wordt dat aan de kerkvoogdij afgedragen.

Voor vragen over de stichting, over de begraafplaats, het beheer daarvan en/of de administratie kunt u zich wenden tot een ieder van de bovengenoemde personen. Correspondentie inzake facturen of andere aanverwante administratieve zaken kunt u sturen aan Kethy den Drijver.

Begraafplaats beheerder: Korne Verbeek, Nieuwendijk 5, 4156 JP  Rumpt, 0345-549010 of 06-55331540.

Begraafplaats administratie: Kethy den Drijver, Nieuwendijk 1, 4156 JP Rumpt, 0345-613770 of 06-13255449.


 

terug