Activiteiten door het jaar heen Activiteiten door het jaar heen

Braderie
In 1986 is een actiecomité opgericht met als doel het verkrijgen van financiële middelen die nodig waren voor de restauratie van ons kerkgebouw in 1986. Het actiecomité bestaat dus al geruime tijd en kan bogen op grote ervaring in het organiseren van diverse activiteiten. De leden van het actiecomité zijn nu Joke den Drijver, Gerhard Guliker, Flip Tromp en Jan van de Water. Zij organiseren jaarlijks in het voorjaar de braderie op het kerkplein. Tijdens de braderie is er een rad van avontuur aanwezig, worden er wafels, hamburgers en saté gebakken. Hierbij is de handwerkclub aanwezig met een kraam voor de verkoop van handwerk, loten enz.

Startzondag
De kerkenraad organiseert in september of oktober van elk jaar aan het begin van het winterwerk een startzondag, waarop het winterprogramma wordt toegelicht. Die startzondag wordt vooral georganiseerd om iedereen de mogelijkheid te bieden met elkaar te spreken over gemeente-aangelegenheden.

Hervormde vrouwendienst (HVD)
De HVD wordt gevormd door Gerri Verbeek en Pietje den Drijver. Per 2 maanden verspreiden zij het pastoraal blad “Licht in de avond” op ca. 20 adressen bij ouderen vanaf 65 jaar. Een aantal keren per jaar verrichten zij bezoeken naar aanleiding van ziekte, aan huis gebonden zijn of andere gebeurtenissen. Een ondersteuning van contacten namens de kerk. Een aantal malen per jaar wordt, na afloop van de eredienst, gezamenlijk koffie drinken verzorgd. Jaarlijks verzorgen ze de kerstmiddag voor de ouderen.

Hemelvaartsdagontbijt
Op Hemelvaartsdag is er voorafgaand aan de kerkdienst een gezamenlijk ontbijt. Als u hier aan mee wilt doen kunt u zich opgeven bij Toos Noom.

Tentviering
Ter gelegenheid van de Rumptse feestweek (in juni) wordt op de zondag van deze feestweek een tentviering georganiseerd samen met de Rooms Katholieke Parochie. Het is elk jaar weer een mooie ervaring om met veel dorpsgenoten een moment van overdenking rondom Gods woord te hebben aan het begin van een vrolijke en gezellige feestweek!

Kerstavondzangdienst
Op Kerstavond is het inmiddels al een aantal jaren een goed gebruik om samen met de Parochie een gezamenlijke Kerstavondzangdienst te organiseren en zo de geboorte van Jezus Christus te herdenken.

 

terug