ZONDAG 17 JUNI ZONDAG 17 JUNI

Ouderling van dienst: Linda van Santen; organist: Ad van Leeuwen; kindernevendienst: ; koster: Annie en Rijco Merkens; diaconiecollecte: Mercy Ships; uitgangscollecte: kerkvoogdij. 

 

terug