Namens de predikant Namens de predikant

Gelezen
Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap “Ieder draagt zijn eigen pak” Het werk aan de revisie (van de Nieuwe Bijbelvertaling) brengt verrassingen mee. Zo kwam ik in Galaten 6 iets opvallends tegen. In vers 2 staat “draag elkaars lasten”. Vlak daarna in vers 5: “ieder mens moet zijn eigen last dragen”. Heel vreemd: het lijkt een directe tegenspraak. En als je bedenkt dat er in het Grieks twee verschillende woorden staan, dan lijkt de NBV iets doms te hebben gedaan. Wat zit hierachter? Die twee Griekse woorden betekenen ongeveer hetzelfde. Concreet ‘lading’ of ‘vracht’, en figuurlijk ‘last’. Het gaat beide keren om een figuurlijke betekenis. In vers 2 staat onderlinge solidariteit centraal: draag elkaars lasten, d.w.z. elkaars zwakheden, tekortkomingen, moeilijkheden. In vers 5 gaat het om verantwoordelijkheid: tegenover God is iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden. Die last draag je zelf. Het punt is dat het Grieks meerdere woorden heeft om die figuurlijke betekenis weer te geven, maar het Nederlands heeft er maar één: last. En juist als je voor de afwisseling een woord kiest dat die figuurlijke betekenis niet heeft, gaat het mis. Dan klinkt het te concreet: ‘ieder heeft zijn eigen vracht te dragen’ (Willibrordvertaling), of zelfs verwarrend: ‘ieder zal zijn eigen pak dragen’ (Herziene Statenvertaling). De vertaling moet hier de figuurlijke betekenis overbrengen. Met ‘vracht’ of ‘pak’ werkt dat niet, met last wel. En dus is het logisch dat we in vers 2 lezen over lasten en in vers 5 over last. Natuurlijk, dit vraagt iets van de lezer: die moet in beide gevallen de juiste figuurlijke associatie leggen. Maar de context stuurt je in beide gevallen de juiste kant op. Een verrassende uitkomst: wat op het eerste gezicht onhandig leek, is bij nader inzien de beste keuze. Of hebt u een beter idee? We nemen het graag mee in de revisie!” (van de website van het Nederlands Bijbelgenootschap) 

 
Film
Film Mary Magdalene.  Elke film over een Bijbels verhaal en zeker een film over Jezus roept bij mij altijd twee tegenovergestelde belevingen op: verlangen om het te zien in de hoop dat ik meer leer, meer inzicht krijg in de boodschap van God. Maar tegelijkertijd schrik: wordt er misschien afbreuk gedaan aan de heiligheid van God? Deze film laat een perspectief op Jezus zien vanuit Maria Magdalena. Een bijzondere vrouw: de Bijbel leert ons dat zij als eerste Jezus heeft gezien na zijn opstanding. Dat geeft haar een zeer bijzondere plek in onze geschiedenis.  Ik ben dankbaar dat ik deze film heb gezien.

ds. B. Oosterom (683715;
www.rumpt.protestantsekerk.net 


 


 

terug