KERKGEBOUW KERKGEBOUW

Gelegen aan de Middenstraat 43, 4156 AG Rumpt.

 
PREDIKANT PREDIKANT

Ds. Ben Oosterom, Middenstraat 45, 4156 AG Rumpt, 0345-683715,

 
OUDERLING & SCRIBA OUDERLING & SCRIBA

Wim Heijting, Achterweg 2, 4156 AC Rumpt, 0345-684856,

 
OUDERLING OUDERLING

Henny Roth, Dorpsdijk 17a 4156 AK Rumpt, 0345-683752,

 
OUDERLING & KERKRENTMEESTER OUDERLING & KERKRENTMEESTER

Linda van Santen, 0345-682813,

 
DIAKEN DIAKEN

Jan Arends, 06-46130999, 

 
ORGANISTEN ORGANISTEN

Marinus van den Berg, 0345-681075
Ad van Leeuwen, 0184-419612
Wim de Penning, 0345-515202

 
KOSTERES(SEN) KOSTERES(SEN)

Rijco en Annie Merkens 0345-682322, Gerri Verbeek 0345-682942 (hulp- kosteres), Netty van Zoelen 0345-683419 (hulp- kosteres).

 
LEDEN ADMINISTRATIE LEDEN ADMINISTRATIE

Flip Tromp, Dorpsdijk 17a, 4156 AK Rumpt, 0345-683752.

 
KERKBODE KERKBODE

De Kerk Roept is onze kerkbode en wordt tweewekelijks uitgegeven aan leden van de Hervormde Gemeenten uit de Classis Tiel en Kring Tuil. Wilt u zich abonneren dan kunt u zich wenden tot: Mevrouw J.P. van Noord - de Rooy, telefoonnummer 0418-592508.

 
BEGRAAFPLAATS BEGRAAFPLAATS

Begraafplaats beheerder: Korne Verbeek, Nieuwendijk 5, 4156 JP  Rumpt, 0345-549010 of 06-55331540.

Begraafplaats administratie: Kethy den Drijver, Nieuwendijk 1, 4156 JP Rumpt, 0345-613770 of 06-13255449.