ZONDAG 29 OKTOBER ZONDAG 29 OKTOBER

Deze zondag 29 oktober, twee dagen voor de herdenking van de Reformatie, vervolgen we de overdenking van de hoogtepunten van die Reformatie. We lezen dan uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze, met name de woorden: 4In ​Christus​ immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol ​liefde​ ​uitgekozen​ om voor hem ​heilig​ en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in ​Jezus​ ​Christus​ zijn ​kinderen​ te worden. In het gereformeerd protestantisme is de leer van de (uit-) verkiezing of de predestinatie, zowel een sterke bron van troost als van angst geweest. Wat is de oorsprong van die uitverkiezingsleer? En lezen we dat zo bij Paulus en in andere bijbelgedeelten? Het is die zondag tevens Bijbelzondag, des te meer reden om aandachtig te lezen.

Ouderling van dienst: Jan van der Lingen; gastheer: Wim Heijting; organist: Marinus van den Berg; kindernevendienst: Eline van Dieren; koster: Jannie van den Berg; diaconiecollecte: Dorca; uitgangscollecte: kerkvoogdij; 

terug