Namens de predikant Namens de predikant

Gelezen 1
Antwoord van een stervende op de vraag “Ben je ook bang?”
“Nee hoor. Toen ik geboren werd, waren er handen die mij opvingen en als ik ga sterven zullen er ook armen zijn die mij opvangen.” (N.D. 16 nov.2017)

Gelezen 2
“We hebben niet alleen christelijke apologeten nodig, maar ook christelijke schrijvers die deze moderne thematiek van ongeloof, atheïsme en innerlijke kerkvervreemding aandurven én een uitweg bieden.” (Dr. K. van der Zwaag in Wapenveld in een bespreking van de romans ‘Hoor nu mijn stem’ van Franca Treur en ‘De buurjongen’ van Jan Siebelink).ds. B. Oosterom (683715;
www.rumpt.protestantsekerk.net 


 


 

terug